VitalFitness


VitalFitnessLogo


VitalFitness speelt in op de recente ontwikkelingen in de fitnessmarkt. Fitness speelt een steeds grotere rol bij het handhaven en verbeteren van gezondheid van mensen. Dat vraagt een hoger opleidingsniveau van professionals en programma’s die onderbouwd en effectief zijn. Daarnaast neemt de concurrentie toe en wordt steeds meer onderscheidend vermogen van ondernemingen gevraagd.

Voor fitnesscentra die zich in het hogere kwaliteitssegment van de markt bevinden, is het steeds belangrijker zich te onderscheiden; VitalFitness biedt een kwaliteitsconcept voor fitnessondernemers. Dit met als doel om een duurzame, innovatieve en meetbare bijdrage te leveren aan een toekomst vaste fitness met een wetenschappelijke onderbouwing.

Waarom wij?
Wetenschappelijk onderbouwd
Zowel de test- en meetapparatuur als de programma’s zijn in samenwerking met de onderzoekers van o.a. de Hogeschool Arnhem Nijmegen samengesteld.
Innovatief & Onderscheidend
Innovatief en Onderscheidend door de inzet van test- en meetapparatuur & opleidingen van het personeel, met een koppeling naar de 1e lijnszorg. 
Exclusiviteit
Om exclusiviteit, kwaliteit en haalbaarheid te borgen wordt het aantal samenwerkingsrelaties regionaal gemaximeerd.

Visie Banner

Visie
Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsimpuls die (exclusieve) fitnesscentra nodig hebben om de samenwerking met de 1e lijnszorg te realiseren en zich daarmee onderscheiden. Door doorverwijzingen vanuit de 1e lijnszorg, kunnen zorggroepen worden getraind en kan de ontwikkeling van hun gezondheid continu worden gemonitord. Fitnesscentra kunnen een centralere rol aannemen binnen de lokale gemeenschap dan nu het geval is.

VitalFitness is er van overtuigd dat sport en bewegen in het algemeen en fitness in het bijzonder een grote bijdrage kan leveren aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden van mensen. Hechte samenwerkingsrelaties tussen partijen die, ieder van uit hun eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, daarbij een rol spelen is een voorwaarde. VitalFitness wil fitnessondernemingen ondersteunen een centrale rol in die keten te verwerven om daarmee indirect meer mensen op een gezonde wijze te laten bewegen.

Picture1

Missie
VitalFitness wil meer mensen deel laten nemen met gezondheidsbevorderende en welzijnsverbeterende fitness programma’s. Indien wenselijk in nauwe afstemming met andere actoren in de gezondheidszorg.

Dat doet ze door het aanbieden van een test- en meetlaboratorium en daarbij passend scholing voor fitnessprofessionals. Exclusieve fitnesscentra hebben daarmee de mogelijkheid om:
Met goed opgeleide fitnessprofessionals evidence based programma’s te ontwikkelen en aanbieden;
De vorderingen van hun klanten op een betrouwbare en valide wijze te monitoren en evalueren;
Gespreks- en samenwerkingspartner te zijn voor zorgprofessionals;

Wie zijn wij? Banner

Wie zijn wij?
Het team van VitalFitness heeft jarenlange ervaring op gedaan in zakelijke dienstverlening, onderzoek en onderwijs. Het is een gevarieerd team van specialisten met kennis uit verschillende disciplines, alle teamleden hebben affiniteit met en jarenlang ervaring in de fitnessbranche.

De gezondheidstesten en de fitnessprogramma’s zijn ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met een Kennisinstelling, een Sport Medisch Instituut een gezondheidsmanagentbureau. Genoemde partijen zijn samenwerkingsrelaties van VitalFitness.

Met de gezondheidstesten die worden aangeboden in de zakelijke dienstverlening, is er op twee verschillende manieren veel ervaring opgedaan. Allereerst vanuit een Sport Medisch Instituut waarbij zowel de individuele cliënt, als het bedrijfsleven is begeleid. Daarnaast vanuit een gezondheidsmanagement bureau waarbij vooral het bedrijfsleven is begeleid met gezondheidstesten (preventieve medische onderzoeken) en de opvolging hiervan door bijvoorbeeld de inzet van vitaliteitcoaches om medewerkers te helpen met het verbeteren van de gezondheid.

Wie zijn wij? Banner

Wat is?
VitalFitness versterkt de professionaliteit en de kwaliteit van de fitnessbranche. Bovendien biedt VitalFitness de branche gelegenheid om zich te onderscheiden en nieuwe doelgroepen aan te boren. Tenslotte biedt VitalFitness de mogelijkheid om samenwerkingsrelaties met andere zorgprofessionals te versterken.

Het concept heeft een tweetal speerpunten;
Allereerst het testen- en meten, monitoren en evalueren van de gezondheid van individuen Dit gebeurt aan de hand van (digitale) vragenlijsten en fysieke testen. De vragenlijsten en de testen zijn betrouwbaar en valide.

Het tweede speerpunt is gericht op opleiden. Aan professionals die gaan werken met het test- en meetlaboratorium worden opleidingen aangeboden. In de eerste plaats om te leren werken met de apparatuur, maar ook om theorien en modellen te leren kennen op basis waarvan programma’s worden samengesteld en waarmee voortgangs- en bijstellingsbeslissingen kunnen worden genomen (evidence based werken).

Onderwerpen die in de opleidingen aan de orde komen zijn onder meer:
 • Preventieprogramma’s;
 • Gezondheidsscreening;
 • Zelfmanagement;
 • Evidence based werken;

1. Gevalideerde Test- en Meetapparatuur
 • Lengte en gewicht
 • Vetpercentage
 • Bloeddruk
 • Longinhoud
 • Balans
 • Sprongkracht
 • Reactiesnelheid
 • Knijpkracht
 • Cholesterol/ glucose

Alle test- en meetapparatuur werkt volledig geautomatiseerd. Doordat de testpersoon als invloedrijke variabele wordt meegenomen, zijn de testresultaten betrouwbaar en vergelijkbaar. De testen zijn gekoppeld aan de meest recente, nationale en internationale gezondheidsnormen. De klant ziet in één oogopslag waar verbetering mogelijk is aan de hand van het ‘stoplichtmodel’ (zie foto). De fitnessprofessional kan vervolgens een trainingsplan op maat opstellen, met als doel de individuele gezondheidsstatus te verbeteren.


rapport

2. Opleiding en Training
Onderstaand een weergave van de trainingen die gevolgd dienen te worden door alle deelnemers van VitalFitness. Naast onderstaande trainingen worden er trainingen aangeboden naar wens van de klant (zoals relatie- en retentiemanagement). 
 • Introductie software uitzetten van vragenlijsten+ adviesrapportages+ managen van testen
 • Introductie hardware reproduceerbaarheid testen en meten+ interpretatie testresultaten
 • Vitaliteitsadviseur wat is vitaliteit, theoretische modellen, opzet vitaliteitsplan
 • Hart- en vaatziekten betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • Overgewicht betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • COPD betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • Voeding drie trainingen van basis tot specifieke kennis over voedingDe deelnemers kunnen makkelijk en efficiënt hun persoonlijke doelstelling realiseren doordat gezondheidsontwikkelingen continu worden gemonitord. Er vinden minimaal 8 fysieke metingen plaats waardoor elke doelstelling, van krachttoename tot gewichtsafname, kan worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Door het kennisniveau van de fitnessinstructeurs en de wetenschappelijk fundering achter het testen en meten wordt een samenwerking met de 1e lijnszorg een stuk toegankelijker.Geïnteresseerd? Neem nu contact op met THP² Europe en krijg een presentatie bij u op locatie!

Nieuws

THP2 partner in NWO Subsidie voor onderzoek naar actief leven tijdens gehele levensloop

NWO heeft het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Ber...

Lees verder »

THP2 presents AfaScan

Ontdek je echte fysieke conditie           ...

Lees verder »