Visie

THP² Europe is een unieke organisatie die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige test- en meetapparatuur binnen branches die zich bezig houden met gezondheids- en prestatiebevordering. THP² Europe heeft langjarige ervaring met de ontwikkeling en implementatie van digitale gezondheidsdiagnosesystemen.

Visie                                                                                                                    
Total Health and Performance Plan Europe (THP² Europe) ziet een goede gezondheid als basisvoorwaarde voor het functioneren van mensen in de voor hen relevante maatschappelijke contexten. Dit kunnen de werkplek zijn, school, het sportveld of iemands sociale omgeving. Gezondheidsbevordering gericht op zowel individuen als groepen is daarmee noodzakelijk voor maatschappelijke welvaart op zowel sociaal als economisch vlak. THP² Europe gelooft dat de basis van effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering ligt in het vroegtijdig signaleren van gezondheidsrisico's via gezondheidsscreening op zowel individueel- als groepsniveau. Digitalisering en nieuwe technologieën op het gebied van testen en meten bieden uitgelezen kansen om bestaande screeningsmethoden te verbeteren op zowel validiteit als betrouwbaarheid  om hiermee adequate follow-up te kunnen initiëren.

Missie 
THP² Europe heeft zichzelf als doel gesteld om een nieuw integraal test- en meetconcept voor gezondheidsscreening te ontwikkelen en deze breed maatschappelijk toe te passen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en technologieën ten aanzien van het testen en meten van mensen en wordt bij het koppelen en integreren van de verschillende componenten van het concept gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied. THP² Europe streeft naar de hoogst mogelijke sensitiviteit en specificiteit van de testen in het concept, maar ook naar maximale bruikbaarheid van de testresultaten voor de eindgebruiker in de manier waarop deze aan hem worden gepresenteerd.

Nieuws

THP2 partner in NWO Subsidie voor onderzoek naar actief leven tijdens gehele levensloop

NWO heeft het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Ber...

Lees verder »

THP2 presents AfaScan

Ontdek je echte fysieke conditie           ...

Lees verder »