Portaal- en Beheersysteem

Het vitaliteitsportaal en beheersysteem, tezamen het Portaal genoemd is een webbased systeem van waaruit klanten kunnen worden bediend met vragenlijsten, planningen en rapportages om het proces rondom gezondheidsonderzoek (keuringen, pmo, pago en vragenlijstonderzoek) efficiënter in te richten. Het ontzorgen van de interne organisatie binnen de  huidige structuren is hierbij van essentieel belang.

De ontwikkeling is gestoeld op een langjarige samenwerking op inhoud en kennis door de betrokkenheid van diverse onderzoeks instituten in Europa en Azië. Het portaal is ruimschoots getest en (door) ontwikkeld binnen de dienstverlening van Arbo diensten en health providers. Klanten zoals Politie, Brandweer en Gemeentes maken reeds gebruik van de geboden faciliteiten.

Er wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking met kennispartijen waarbij het Portaal continu wordt doorontwikkeld om aan de laatste eisen en behoefte van de organisatie en de markt te kunnen voldoen. Het beheersysteem omvat de vragenlijsten, database en rapportages. Het vitaliteitsportaal omvat de trainingsschema’s, logboek, digitale coaching en content pagina’s. 

flowchartnew

Het Beheersysteem
Het beheersysteem is de basis waarmee alle gezondheidstrajecten kunnen worden ontwikkeld. Er kunnen zowel digitaal vragenlijsten worden ontwikkeld als verstuurd naar deelnemers, adviesrapportages worden gegenereerd op individueel- en op groepsniveau en de planning voor ‘testdagen‘ kan hierin worden opgemaakt en verstuurd.

Onderstaand worden de bouwstenen van het systeem beschreven.
 1. Webbased systeem
 2. Maatwerk look en feel 
 3. Grote set aan gevalideerde vragenlijsten. Waaronder: 
  • PSA
  • Werkbeleving
  • ARBO-risico’s
  • Leefstijl
  • Veiligheid
  • E.a. 
 4. Planning
  • Individu
  • Groep
 5. Email functionaliteit
 6. Normeringen en classificaties
  • Kunnen door de gebruiker op maat worden vormgegeven
 7. Status toekenningen 
 8. Projecten en groepen beheer 
 9. Status beheer van deelnemers 
 10. Gebruikersniveaus
 11. Dashboard functionaliteit
 12. Import en Export functionaliteit van (externe) data
  • Exportfunctionaliteiten
   • Export ruwe data van intake en fysieke test naar CSV
   • Export van geïnterpreteerde data (koppeling aan normwaarde) van intake en fysieke test naar CSV
   • Export van adviesrapportages
   • Export van data naar het portaal
   • Totale export functionaliteit
 13. Gebruikersoverzichten
  • Resultaten per testmoment inzien
  • Gebruikersbeheer
  • Gebruikers detailpagina
 14. Rapportages
  • Individueel (deelnemer)
  • Groep
  • Individueel (arts)
 15. Data beheer
  • Database opbouw tbv onderzoek

rapport


Het Vitaliteitsportaal

Het vitaliteitsportaal is een extra ‘tool’ die kan worden ingezet om de klanten over langere periodes intensiever te kunnen begeleiden en zo meer controle te kunnen uitoefenen.

 1. Webbased
 2. Website voorkant (algemeen deel)
  • Film, foto, teksten.
  • Als bezoeker van een portal kom ik op een volwaardige website/voorpagina. Deze is naar wens van de klant volledig in te richten met filmpjes, plaatjes en tekst.
  • Als bezoeker het publieke deel van de website bekijken.
  • Als deelnemer/coach/beheerder/superbeheerder kan ik op de website met mijn e-mailadres en wachtwoord inloggen.
 3. Maatwerk look & Feel 
 4. Portaal achterkant (specifiek beveiligd deel)
 5. Persoonlijke login en profielen deelnemers
 6. Deelnemers Dashboard
  • Agenda van vandaag
  • Agenda met de eerstkomende agendapunten
  • Logboek
  • Adviezen 
 7. Metingen, weergave gezondheidsprofielen
 8. Coaches, koppeling naar een e-coach
  • E- coaching
 9. Logboek functionaliteit deelnemer
  • Berichten lezen en archiveren 
  • Berichten plaatsen
  • Coach contact
 10. Adviezen 
 11. Voedingsschema’s 
  • Maatwerk in te richten door coaches
 12. Trainingsschema’s (van bewegen tot fysieke belasting tot mindfulness)
  • Maatwerk in te richten door coaches
 13. Meetmomenten, monitoring eigen gezondheid
 14. Profielpagina’s 
 15. Up-load en Download pagina voor artikelen
 16. Informatieportaal
 17. Koppeling tussen applicatie en beheersysteem 
  • Deelnemers kunnen hun adviesrapportage downloaden
  • Deelnemers kunnen worden ingeschoten vanuit de applicatie
  • Continue communicatie vanuit applicatie naar portal 

Klik hier voor de presentatie van het THP2 beheersysteem

Nieuws

THP2 partner in NWO Subsidie voor onderzoek naar actief leven tijdens gehele levensloop

NWO heeft het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Ber...

Lees verder »

THP2 presents AfaScan

Ontdek je echte fysieke conditie           ...

Lees verder »