THP² partner in NWO Subsidie voor onderzoek naar actief leven tijdens gehele levensloop

NWO heeft het subsidievoorstel Transition Into Active Living (TRIAL), ingediend door prof. dr. Bert Steenbergen (Faculteit der Sociale Wetenschappen), gehonoreerd met een bedrag van 1,9 miljoen euro. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven.

Onze samenleving wordt steeds inactiever. Een inactieve levensstijl heeft zowel betrekking op een gebrek aan betrokkenheid bij sportactiviteiten als ook op een gebrek aan fysieke activiteiten in de vrijetijdsbesteding, evenals toenemend zittend gedrag op scholen en op het werk. Hierdoor worden gezondheidsproblemen vergroot en is er een verminderde deelname aan de samenleving en werk. Om deze negatieve trends te bestrijden heeft de Nationale Gezondheidsraad onlangs het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd om actief gedrag te verhogen en sedentair gedrag onder de bevolking te verminderen.

Levensloopbenadering

Het onderzoek richt zich op de actieve leefstijl tijdens drie belangrijke transities in het leven:1. kinderen die van het lager naar het secundair onderwijs gaan (6 tot 18 jaar)2. adolescenten die een carrière op de arbeidsmarkt beginnen (18 tot 25 jaar)3. een combinatie van middenloopbaan met overgang naar ouderschap (25 tot 40 jaar)Van deze transities is bekend dat ze een negatieve invloed hebben op de actieve leefstijl. In het onderzoek zullen de belemmerende en stimulerende factoren in kaart worden gebracht en deze dienden als uitgangspunt om de actieve leefstijl te bevorderen. Naast individuele factoren (motorische vaardigheid, voorkeuren, motivatie, sociaaleconomische status), zullen ook het sociale netwerk, de buurt, institutionele instellingen en sportorganisaties worden meegenomen in het onderzoek. 

Interdisciplinair onderzoek

Het onderzoek heeft een uniek interdisciplinair karakter, waarbij pedagogiek, sociologie, psychologie en datawetenschap worden gecombineerd. Daarnaast zijn de HAN en het Mulier Instituut als mede-aanvragers betrokken, en is een groot aantal maatschappelijke partners onderdeel van het consortium. De interdisciplinaire aanpak in dit project is essentieel, omdat is gebleken dat bestaande benaderingen, die voornamelijk monodisciplinair zijn, niet succesvol hebben bijgedragen aan een duurzame, actieve levensstijl.

Maatschappelijke partners

Samen met het uitgebreide consortium van maatschappelijke partners worden programma’s ontwikkeld, en direct geïmplementeerd, die gericht zijn op het bevorderen van de actieve leefstijl. Deze programma’s, die uitgaan van zowel individuele als netwerkkenmerken, hebben tot doel om een actieve leefstijl blijvend, dus tijdens hele leven te bevorderen. 
Medeaanvragers: Radboud Universiteit: Gerbert Kraaykamp, Remco Hoekman, Debby Beckers, Hidde Beckhuis, Femke van Abswoude, Jan Middelkamp. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN): Sebastiaan Platvoet, Joris Hermans. 
Betrokken partners: Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, KNHB, GGD-Gelderland-Zuid, Gemeente Nijmegen, NL-Actief, KNVB, Adaptics, Kennispraktijk, Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid, Europactive, Start2Move, THP2 Europe B.V., KNLTB