Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

THP² Europe BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van THP² Europe BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan THP² Europe BV verstrekt. 

THP² Europe BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM THP² EUROPE BV GEGEVENS NODIG HEEFT

THP² Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan THP² Europe BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG THP² EUROPE BV GEGEVENS BEWAART

THP² Europe BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

THP² Europe BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Geanonimiseerde data (niet herleidbare persoons data) wordt alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van THP² Europe BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. THP² Europe BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

THP² Europe BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van THP² Europe BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de website aan THP² Europe BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

THP² Europe BV heeft hier geen invloed op. THP² Europe BV heeft Google geen toestemming gegeven om via THP² Europe BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thp2.eu.  THP² Europe BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

THP² Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van THP² Europe BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door THP² Europe BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met THP² Europe BV op via info@thp2.eu.  

www.thp2.eu is een website van THP² Europe BV. THP² Europe BV is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres:
Martin Luther Kingsingel 3
9203 JC Drachten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55016995
Telefoon: 0512 354156
E-mailadres: info@thp2.eu