THP² is nu ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd!


THP² het Total Health & Performance Systeem is nu ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd!

Zowel op kwaliteit (ISO 9001), als op informatiebeveiliging (ISO 27001) is door de onafhankelijke geaccrediteerde certificatie instelling DigiTrust B.V vastgesteld dat het THP² gezondheids-management systeem aantoonbaar voldoet aan de gestelde normen.

Deze certificering betreft twee hoofdthema’s waarop de THP² zich al jaren onderscheidt, namelijk ‘kwaliteit’ (ISO 9001) en ‘beschikbaarheid, integriteit en veiligheid’ (ISO 27001) van onze diensten.

ISO 27001 is de wereldwijd erkende standaard voor informatiebeveiliging. Hiermee toont een organisatie aan dat ze alle risico’s inzichtelijk hebben gemaakt, daar passende maatregelen voor hebben en dit continue toetsen en verbeteren.

In ons THP² managementsysteem wordt het hele proces van mentale- en fysieke gezondheids- screening en aanbevelingen voor activiteiten automatisch verwerkt. We doen dit om u te ontzorgen en de kwaliteit van uw dienstverlening te verbeteren.

De data van u, uw organisatie en uw eindgebruikers zijn erg belangrijk. Dat we daar verantwoord mee omgaan hebben we door de recente accreditatie ruimschoots bewezen.

Neem contact met ons op als u ondernemer bent in de wellness -, (para) medische- of arbeidsgezondheid management sector om samen te verkennen hoe u kunt professionaliseren met onze dienstverlening.