TOTAL HEALTH AND
PERFORMANCE TESTSYSTEMEN

SINGLE-USE SYSTEM

Het single-use systeem, ook wel de Compact Set genoemd, is het meest compacte systeem van THP² Europe. Hiermee is het mogelijk personen te testen en meten binnen een beperkte ruimte. In de Compact Set zijn 10 verschillende testapparaten aangesloten op een centraal portaal, waarin alle resultaten en gegevens opgeslagen worden. Het digitale meetsysteem bestaat uit software, hardware, vragenlijsten en gezondheidsrapporten. Nadat een testpersoon een digitale vragenlijst heeft ingevuld en de testen heeft ondergaan, worden alle testresultaten automatisch geanalyseerd en samengevoegd om tot een gezondheidsbevorderend advies te komen.

Voordelen van de compact set zijn:

 • Professionele, integrale gezondheidsmeting
 • Automatische (integrale) rapportage en advies
 • Valide startpunt voor vervolgtraject ‘op maat’
 • Centrale en beveiligde dataopslag t.b.v, langdurig monitoren
 • ‘Compact’: neemt weinig ruimte in
 • Kennis- en kwaliteitsborging door samenwerking met onderzoeksinstituten zoals b.v. HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Compacte, digitale test set met webbased software, geautomatiseerde gezondheidsrapportages, online vragenlijsten module en alle testapparaten in een draadloos netwerk. De retentie tool bij uitstek! Of juist om geld te verdienen aan health checks? Wij maken graag een rendementsberekening voor u.

Meer informatie

Multi-use System

De capaciteit van een multi-use testsysteem is compleet afhankelijk van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de ondernemer en haar doelgroep. Hierdoor kan een testsysteem voor elke organisatie speciaal op maat gemaakt worden. Een multi-use testsysteem bevat een digitaal data console bij elk testapparaat. Het voordeel hiervan is dat er meerdere personen tegelijkertijd getest kunnen worden, waardoor een continue stroom van testpersonen mogelijk is. Onderstaand een voorbeeld van een multi-use testsysteem.

Voordelen van de multi-use set zijn:

 • Continue doorstroom van cliënten 
 • Hogere aanschafprijs 
 • Volledig configureerbaar 
 • Vanaf 20 m²
 • Ieder apparaat een eigen console met bluetooth verbonden apparatuur

Meer informatie

AFASCAN

Uitbreiding van de succesvolle AfaScan lijn:

Naast de hoeveelheid aan reeds aanwezige testen nu met toevoeging van:

 • Zeer nauwkeurige lichaamssamenstelling analyse
 • Module Fitheid bij Ouderen
 • Module Sport en Talentvaardigheden bij jongeren
 • Revalidatie analyse
 • Cognitieve vaardigheden

THP² heeft met de AfaSenselijn speciaal voor de sport en beweegmarkt  een reeks testen ontwikkeld om fysieke en mentale prestaties te beoordelen. Elke test duurt 3-5 minuten en omvat belangrijke dagelijkse gezondheidsbeoordelingen zoals algemene fysieke fitheid, flexibiliteit vannek en schouders, mobiliteit van de ruggengraat, kracht van de kernspieren, statisch en dynamisch evenwicht en cardiovasculaire capaciteit. THP²AfaSense ondersteunt personal trainers en coaches om de fysieke toestand van de leden nauwkeurig te analyserenen hiermee efficiënte trainingsplannen op te stellen.

Lichaamsamenstelling

Nu met analyse van de lichaamssamenstelling maakt gebruik van een zeer nauwkeurige 8 elektrode bio-elektrische afhankelijkheidsanalyse (BIA)technologie. Het meet het volledige lichaam en segmentvet en spierpercentage, het analyseert ook lichaamshydratie en metabolisme niveaus.

Revalidatie

AfaSense biedt eenvoudige en nauwkeurige sportrevalidatie beoordelingen. De 9-assige bewegingssensoren worden gebruikt om de belangrijkste gewrichtsflexibiliteit van het lichaam te meten. De AfaSense cervicale en schouder mobiliteitsanalyse meten cervicale flexie en extensie, cervicale laterale kromming, cervicale rotatie, schouder flexie en extensie, en schouder gecombineerde interne rotatie en externe rotatie. Het helpt deelnemers en personal trainers om duidelijk inzicht te krijgen in de conditie van de belangrijkste gewrichten van het lichaam en om tijdig relevante revalidatietrainingen correcties uit te voeren.

Cognitieve vaardigheden

De dagelijkse ‘Readyness’ test is van groot belang voor professionele atleten om topprestaties te behouden, voor werknemers om hun gezondheid en volledige werkkracht te behouden, en voor civiele eenheden om de inzetbaarheid te handhaven. De Readyness sneltest van AfaSense bestaat uit drie testen van één minuut, waaronder verticale sprong, reactielicht en evenwicht. De verticale sprong test geeft iemands explosieve kracht en potentiële neuromusculaire vermoeidheid weer. De lichtreactietest test intuïtief de reactiesnelheid van de hersenen en het visuele systeem, de balanstest beoordeelt de kernstabiliteit en de fijne motorische controle van het lichaam. Door de vergelijkende analyse met historische resultaten kan de AfaSense snel en uitgebreid iemands competitieve en fysieke status bepalen.

THP² AfaScan onthult je echte fysieke conditie

AfaScan is het eerste geïntegreerde high-tech fitness beoordelingsplatform ter wereld. AfaScan meet explosiviteit, kracht, balans, flexibiliteit, behendigheid en uithoudingsvermogen. AfaScan stelt personal trainers,coaches en sporters in staat om fitnessniveaus te beoordelen als nooit tevoren. Diepgaande analyse van testgegevens motiveert sporters en atleten om hun doelen te bereiken. Progressie wordt zichtbaar gemaakt in elke trainingssessie. De optionele 3D-scanfunctie toont nauwkeurig het door trainingseffect ontstane individuele lichamelijke verandering.

Snel, Accuraat, en Betrouwbaar: Het AfaScan-systeem gebruikt geavanceerde sensortechnologie. Het is zeer snel, uiterst nauwkeurig en betrouwbaar, het meet bewegingen tot 2000 graden / seconde, rotatie, 200 G versnelling bij een frequentie van 200 Hz, en meetdruk tot 3600 kg met een nauwkeurigheid van 1 gram.

Professioneel en Veelzijdig: Analyse van alle belangrijke spiergroepen en honderden individuele atletische bewegingen.

Snel en Eenvoudig: Simpel en snel, AfaScan voert een uitgebreide 7-voudige fitness test uit in slechts 10 minuten.

Topsport Training: Trainers kunnen door een snelle analyse sterke en zwakke punten beoordelen. Dit stelt hun in staat om op maatwerk te leveren om individuele trainingsdoelen te bereiken.

Real Time Feedback: Real time feedback inspireert mensen om hun echte fysieke fitness kwaliteit te ontdekken.

3D Body Scan: Met de 3D-scanfunctie wordt inzicht verkregen hoe training lichaamsbouw verandert en welke volgende doelen nog moeten worden bereikt.

THP² AfaScan Professionele Prestatie Data

De AfaScan analyseert alle belangrijke spiergroepen en honderden individuele atletische bewegingen. Het systeem voert op professionele wijze beoordelingen uit van sporttrainingen, zoals explosiviteit, maximale kracht en balans tijdens verticale sprong en landing. De allernieuwste sensortechnologie toont verborgen parameters, zoals maximale push force-ups en maximale step frequentie.

Meer informatie

PORTAAL- EN BEHEERSYSTEEM

Het vitaliteitsportaal en beheersysteem, tezamen het Portaal genoemd is een webbased systeem van waaruit klanten kunnen worden bediend met vragenlijsten, planningen en rapportages om het proces rondom gezondheidsonderzoek (keuringen, pmo, pago en vragenlijstonderzoek) efficiënter in te richten. Het ontzorgen van de interne organisatie binnen de huidige structuren is hierbij van essentieel belang.

De ontwikkeling is gestoeld op een langjarige samenwerking op inhoud en kennis door de betrokkenheid van diverse onderzoeks instituten in Europa en Azië. Het portaal is ruimschoots getest en (door) ontwikkeld binnen de dienstverlening van Arbo diensten en health providers. Klanten zoals Politie, Brandweer en Gemeentes maken reeds gebruik van de geboden faciliteiten.

Er wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking met kennis- partijen waarbij het Portaal continu wordt doorontwikkeld om aan de laatste eisen en behoefte van de organisatie en de markt te kunnen voldoen. Het beheersysteem omvat de vragenlijsten, data- base en rapportages. Het vitaliteitsportaal omvat de trainingsschema’s, logboek, digitale coaching en content pagina’s.

Het Beheersysteem

Het beheersysteem is de basis waarmee alle gezondheidstrajecten kunnen worden ontwikkeld. Er kunnen zowel digitaal vragenlijsten worden ontwikkeld als verstuurd naar deelnemers, adviesrapportages worden gegenereerd op individueel- en op groepsniveau en de planning voor ‘testdagen‘ kan hierin worden opgemaakt en verstuurd.

Het Vitaliteitsportaal

Het vitaliteitsportaal is een extra ‘tool’ die kan worden ingezet om de klanten over langere periodes intensiever te kunnen begeleiden en zo meer controle te kunnen uitoefenen.

GEZONDHEID EN VITALITEIT

UW HEALTH PORTAL GEGEVENS

Gegevens die THP² opslaat ten behoeve van adviezen en interventies

Naast de algemene persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen de volgende gegevens van u ook opgeslagen worden ter behoeven van de adviezen en interventies die uitgevoerd kunnen worden met het THP² Health Portal:

 • Projectgegevens en categorisatie, waar mogelijk werkgeverinformatie uit te halen valt (bijvoorbeeld werkzame afdeling)

 • Gegevens verkregen d.m.v. het voor het onderzoek uitgezette relevante vragenlijsten

 • Biometrische gegevens zoals, maar niet beperkt tot: lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, vetmassa en bloeddruk en gegevens uit kracht-, reactie-, balans, uithoudingsvermogen- en lenigheidsmetingen, cholesterol en glucose, HRV, vaatkwaliteit enz.

THP² verwerkt de verkregen gegevens voor de volgende doelen:

 • Het automatisch genereren van een rapport om de geteste persoon te voorzien van inzicht in zijn of haar leefstijl en gezondheid en geeft op basis daarvan relevante adviezen

 • Om met geanonimiseerde data benchmarking toe te passen

 • Om met geanonimiseerde data wetenschappelijk onderzoek te verrichten

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens zullen alleen geanonimiseerd gedeeld worden met derden voor het doel van wetenschappelijk onderzoek. Derden kunnen kennisinstituten of kennisinstellingen zijn die onderzoek doen naar leefstijl, gezondheid of aanverwante onderwerpen.

Meer informatie

THP² EUROPE PARTNERS