ONDERSCHEIDEND WERKEN
IN DE FITNESS- EN FYSIOBRANCHE

WAAROM VITALFITNESS

Wetenschappelijk onderbouwd

Zowel de test- en meetapparatuur als de programma’s zijn in samenwerking met de onderzoekers van o.a. de Hogeschool Arnhem Nijmegen samengesteld.

Innovatief & Onderscheidend

Innovatief en Onderscheidend door de inzet van test- en meetapparatuur & opleidingen van het personeel, met een koppeling naar de 1e lijnszorg.

Exclusiviteit

Om exclusiviteit, kwaliteit en haalbaarheid te borgen wordt het aantal samenwerkingsrelaties regionaal gemaximeerd.

VITALFITNESS
GEVALIDEERDE TEST- EN MEETCONFIGURATIE

VITALFITNESS VISIE EN MISSIE

Visie

VitalFitness is er van overtuigd dat sport en bewegen in het algemeen en fitness in het bijzonder een grote bijdrage kan leveren aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden van mensen. Hechte samenwerkingsrelaties tussen partijen die, ieder van uit hun eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, daarbij een rol spelen is een voorwaarde. VitalFitness wil fitnessondernemingen ondersteunen een centrale rol in die keten te verwerven om daarmee indirect meer mensen op een gezonde wijze te laten bewegen.

Missie

VitalFitness wil meer mensen deel laten nemen met gezondheidsbevorderende en welzijnsverbeterende fitness programma’s. Indien wenselijk in nauwe afstemming met andere actoren in de gezondheidszorg.

EVIDENCE-BASED PREVENTIEPROGRAMMA’S

WIJ ZIJN VITALFITNESS

VitalFitness team

Het team van VitalFitness heeft jarenlange ervaring op gedaan in zakelijke dienstverlening, onderzoek en onderwijs. Het is een gevarieerd team van specialisten met kennis uit verschillende disciplines, alle teamleden hebben affiniteit met en jarenlang ervaring in de fitness- branche.

De gezondheidstesten en de fitnessprogramma’s zijn ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met een Kennisinstelling, een Sport Medisch Instituut een gezondheidsmanagentbureau. Genoemde partijen zijn samenwerkingsrelaties van VitalFitness.

Met de gezondheidstesten die worden aangeboden in de zakelijke dienstverlening, is er op twee verschillende manieren veel ervaring opgedaan. Allereerst vanuit een Sport Medisch Instituut waarbij zowel de individuele cliënt, als het bedrijfsleven is begeleid. Daarnaast vanuit een gezondheidsmanagement bureau waarbij vooral het bedrijfsleven is begeleid met gezondheidstesten (preventieve medische onderzoeken) en de opvolging hiervan door bijvoorbeeld de inzet van vitaliteitcoaches om medewerkers te helpen met het verbeteren van de gezondheid.

Meer informatie

CONCEPTPRESENTATIE OP UW LOCATIE?

FYSIOVITAAL CONCEPT VOOR DE GEZONDHEIDS- EN VITALITEITSMARKT

WAAROM FYSIOVITAAL

Wetenschappelijk onderbouwd

Zowel de test- en meetapparatuur als de programma’s zijn in samenwerking met de onderzoekers van verschillende kennisinstituten samengesteld

Innovatief & Onderscheidend

Innovatief en onderscheidend door de inzet van test- en meetapparatuur & relevante en bruikbare terugkoppeling aan de ondernemer en zijn patiënt.

Exclusiviteit

Om exclusiviteit, kwaliteit en haalbaarheid te borgen wordt het aantal samenwerkingsrelaties regionaal gemaximeerd.

FYSIOVITAAL VISIE EN MISSIE

Visie

Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsimpuls die (exclusieve) fysiothera- piepraktijken nodig hebben om zich daarmee te kunnen onderscheiden. FysioVitaal biedt de tools om zorggroepen gericht te trainen en kan de ontwikkeling van hun gezondheid continu worden gemonitord. Daar- naast biedt uitbreiding van dienstverlening mogelijkheden om nieuwe inkomsten aan te boren.

Fysiotherapiepraktijken en gezondheidscentra kunnen met FysioVitaal een centrale rol aannemen binnen de lokale gemeenschap, meer dan nu het geval is. Wij zijn er van overtuigd dat sport en bewegen in het algemeen een grote bijdrage kan leveren aan het bevorderen van gezondheid en welbevinden van mensen.

Missie

FysioVitaal wil Fysiotherapie ondernemers ondersteunen om doelgerichte gezondheids- en welzijnsverbeterende programma’s en adviezen te ontwikkelen. Indien wenselijk in nauwe afstemming met andere actoren in de gezondheidszorg. Dat doet ze door het aanbieden van test- en meetfaciliteiten en daarbij passend ondersteuning voor Fysiotherapie ondernemers.

FYSIOVITAAL ONDERSTEUNING FYSIOTHERAPIEPRAKTIJKEN

TEAM FYSIOVITAAL

Wie wij zijn

Het team van FysioVitaal heeft jarenlange ervaring op gedaan in zakelijke dienstverlening, onderzoek en onderwijs. Het is een gevarieerd team van specialisten met kennis uit verschillende disciplines. Alle teamleden hebben affiniteit met en jarenlang ervaring in gezondheids- bevordering, sport en innovatie.

De gezondheidstesten zijn ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met vershillende kennisinstellingen, een Sport Medisch Instituut en gezondheidsmanagent bureaus. Genoemde partijen zijn samenwerkingsrelaties van FysioVitaal.

Met de gezondheidstesten die worden aangeboden in de zakelijke dienstverlening, is er op twee verschillende manieren veel ervaring opgedaan. Allereerst vanuit een Sport Medisch Instituut waarbij zowel de individuele cliënt, als het bedrijfsleven is begeleid. Daarnaast vanuit een gezondheidsmanagement bureau waarbij vooral het bedrijfsleven is begeleid met gezondheidstesten (preventieve medische onderzoeken) en de opvolging hiervan door bijvoorbeeld de inzet van vitaliteitcoaches om medewerkers te helpen met het verbeteren van de gezondheid.

Meer informatie

CONCEPTPRESENTATIE OP UW LOCATIE?

THP² EUROPE PARTNERS