GEZONDHEIDSBEVORDERING
STEEDS BELANGRIJKER

Over THP²

Total Health & Performance Plan

Gezondheid en gezondheidsbevordering worden steeds belangrijkere aspecten in Westerse landen. Het consumeren van gezond voedsel en vooral sportieve activiteiten worden gepromoot via overheidscampagnes en hedendaags ook steeds meer binnen bedrijven als onderdeel van gezondheidsmanagement. Fysieke activiteit is belangrijk, omdat het invloed heeft op de gezondheid en tevens op het tempo van de fysieke en cognitieve gesteldheid bij het ouder worden. Te weinig beweging zorgt ook voor een energiecrisis in het menselijk lichaam, wat een hogere kans op ziektes en een vroegere dood tot gevolg heeft. Bovendien is een goede fysieke staat voor werknemers belangrijk voor werkgevers, aangezien het verzuim groter is bij werknemers met een ongezonde leefstijl.

Alle genoemde eigenschappen hierboven leiden tot de noodzaak voor professionalisering en kwaliteit in het domein van de gezondheidsbevordering. Het Total Health & Performance Plan draagt hier aan bij door het aspect van het meten van gezondheid op een efficiënte, valide en betrouwbare manier uit te kunnen voeren.

THP² BEDRIJFSPRESENTATIE

Waarom THP²?

THP² is een management systeem waarin het hele proces van fitness tests en aanbevelingen voor activiteiten gezamenlijk automatisch gebundeld en systematisch verwerkt worden. Met dit systeem is het mogelijk om gezondheidsrisico’s in een vroeg stadium te ontdekken door gezondheidsscreening op zowel individueel- als groepsniveau.

Er is een noodzaak om de activiteiten van gezondheidsbevordering te professionaliseren en de kwaliteit te verhogen. Het Total Health & Performance Plan draagt hieraan bij, aangezien het de laatste technologieën en inzichten gebruikt wat betreft het testen en meten van mensen. Daarnaast gaat het systeem mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT over het linken en integreren van de verschillende componenten van het testsysteem.

Enkele voordelen van THP² Europe voor de fitness-, fysio- en wellnessbranche zijn:

  • Professioneler aanbod, o.a. bedrijfszorg, zelfmanagement,
  • preventie en lifestyle
  • Van fitness aanbieder naar kenniscentrum in de wijk
  • Aanboren nieuwe doelgroepen (bijv. diabetes, COPD en bedrijven)
  • Onderscheidend vermogen ten aanzien van collega’s
  • Klantenbinding/retentiemanagement in uw centrum

THP² VISIE EN MISSIE

Visie

Total Health and Performance Plan Europe (THP² Europe) ziet een goede gezondheid als basisvoorwaarde voor het functioneren van mensen in de voor hen relevante maatschappelijke contexten. Dit kunnen de werkplek zijn, school, het sportveld of iemands sociale omgeving. Gezondheidsbevordering gericht op zowel individuen als groepen is daarmee noodzakelijk voor maatschappelijke welvaart op zowel sociaal als economisch vlak. THP² Europe gelooft dat de basis van effectieve en efficiënte gezondheidsbevordering ligt in het vroegtijdig signaleren van gezondheidsrisico’s via gezondheidsscreening op zowel individueel- als groepsniveau. Digitalisering en nieuwe technologieën op het gebied van testen en meten bieden uitgelezen kansen om bestaande screeningsmethoden te verbeteren op zowel validiteit als betrouwbaarheid om hiermee adequate follow-up te kunnen initiëren.

Missie

THP² Europe heeft zichzelf als doel gesteld om een nieuw integraal test- en meetconcept voor gezondheidsscreening te ontwikkelen en deze breed maatschappelijk toe te passen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en technologieën ten aanzien van het testen en meten van mensen en wordt bij het koppelen en integreren van de verschillende componenten van het concept gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied. THP² Europe streeft naar de hoogst mogelijke sensitiviteit en specificiteit van de testen in het concept, maar ook naar maximale bruikbaarheid van de testresultaten voor de eindgebruiker in de manier waarop deze aan hem worden gepresenteerd.

GESCHIEDENIS THP²

THP² Europe is gevestigd in Nederland. THP² Europe, een Nederlands initiatief, is ontstaan uit een samenwerking met Zuid-Koreaanse kennispartijen als National Fitness Centre (NFC), het nationaal onderzoekscentrum voor gezondheid van de Koreaanse overheid en de KNSU, The Korean National Sports University. THP2 Europe werkt verder nauw samen met diverse instituten voor sport- en beweegonderzoek. THP² Europe is een bedrijf dat zich richt op innovatieve technologie.

Bij de samenwerking tussen THP² Europe, de onderzoeksinstituten uit Zuid-Korea en Europa, staat het belang van onderzoek, het valideren van data en de ontwikkeling van normtabellen voorop.

THP² Europe is niet alleen een ontwikkelaar, maar ook een distributeur van verscheidene digitale test- en meetapparatuur en monitoringsystemen voor de zakelijke markt. THP² Europe is verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen en innovaties, oftewel de verdere ontwikkeling, van de systemen.

THP² EUROPE PARTNERS

HAN Seneca het expertisecentrum voor Sport, Arbeid en Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als research partner verzameld HAN Seneca grootschalig gezondheids data met de THP² meet systemen en gebruikt deze voor relevant onderzoek.

// www.han-seneca.nl

Die Zukunft gehört der Gesundheit. Über die unternehmerische Zukunft entscheidet die Gesundheit, die Fitness und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Wer Vital in Körper und Geist ist, ist gesünder, leistungsfähiger, zufriedener – und das im nicht nur im Berufs- sondern auch im Privatleben. Mit dem THP²-System von DBV Deutschland können Sie die Gesundheit von Personen messen und damit die Risikofaktoren für Krankheit identifizieren.

//deutschland-bewusst-vital.de/

Bij Vitaal Lab kunt u terecht voor gezondheids- en leefstijlchecks. Met professionals in vaste dienst en jarenlange ervaring met het afnemen van medisch onderzoek en gezondheidsinterventies is Vitaal Lab uitgegroeid tot de toonaangevende organisatie welke zich specialiseert in gezondheidsbevordering voor zowel individuen als binnen organisaties.

// www.vitaallab.nl

THP², het Total Health & Performance Plan samenwerkingspartner van het JOHAN Platform, het ecosysteem voor duurzame inzetbaarheid. Data verkregen d.m.v. vragenlijsten en fysieke metingen uit het THP² systeem kunnen nu volledig worden ontsloten in het JOHAN platform op zowel individueel- als groepsniveau.

https://johan.nl/

De Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) is een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij de 100 beste sport- en fitnesscentra van Nederland zijn aangesloten.

// www.ves.nl

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Het portaal voor activiteiten in Noord-Nederland die bijdragen aan gezond en actief ouder worden. HANNN verbindt bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden.

// www.hannn.eu

BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor Arbeid en Gezondheid. Samen met het netwerk van vestigingen en adviseurs gaan zij aan de slag met duurzame en huidige inzetbaarheid. Deze dienstverlening is gericht op werkgevers en werknemers.

//www.bagned.nl/

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met Radboudumc wordt een intellectueel klimaat geschapen dat medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen de prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen.

//www.ru.nl/

De HAN University of Applied Sciences, meestal aangeduid als de HAN, is met 35.000 studenten een van de grotere hogescholen van Nederland en verzorgt bachelor- en masteropleidingen. De HAN is een kennisinstituut voor hoger onderwijs in de Nederlandse provincie Gelderland met faculteiten in Arnhem en Nijmegen en een kenniscentrum in Doetinchem

Body Support is een leefstijlprogramma dat je begeleidt om op een verantwoorde manier met voeding om te gaan.
Je bent een individu, iedereen is anders, daarom zijn de voedingsadviezen op jou afgestemd

https://www.bodysupport.nl/

Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapie praktijken. Fys’Optima-partners onderscheiden zich door service, kwaliteit en transparantie.

//www.fysoptima.nl

Triple Dynamix werkt met een dynamisch en bevlogen team van gespecialiseerde fysiotherapeuten, die hun krachten, expertises en kennis hebben gebundeld. Ieder lid is minimaal 20 jaar actief in het bedrijfsleven op het gebied van preventie, zelfmanagement, ergonomie, gezondheidsonderzoek, gezondheids- management en duurzame inzetbaarheid.

//www.tripledynamixs.nl/

Op initiatief van de vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland is Bouwmensen opgericht. Er zijn meer dan 30 Bouwmensen-vestigingen in Nederland. Bouwmensen werkt nauw samen met het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en overheids¬instellingen. Bouwmensen leidt je in 2 tot 5 jaar op tot bijvoorbeeld: timmerman, metselaar, tegelzetter, uitvoerder of werkvoorbereider.

//www.bouwmensen.nl/

InPraktijk helpt bij het opzetten, implementeren, onderhouden en coachen bij het voeren van een praktisch kwaliteitssysteem. Zij verzorgen deze dienstverlening inmiddels al voor meer dan 500 Fysio praktijken.

//www.inpraktijk.eu/

Richting is een vernieuwend initiatief in arbeidsgerelateerde zorg. Richting denkt dat gezondheidsdienstverlening anders kan. Sterker nog, dat het anders moet. Omdat het om veel geld gaat. Maar vooral omdat het om mensen gaat. Richting biedt een enorme schat aan ervaring in een sterk verbonden netwerk van topprofessionals. Betrokken professionals die weten wat mensen in beweging brengt.

Met de software van BenFit kun je deelnemers in een handomdraai voorzien van op maat gemaakte voedingsadviezen die helemaal met de tijd meegaan. Met makkelijke recepten help jij je deelnemer met afvallen, spiermassa opbouwen en opnieuw in balans komen. Met BenFit kun je de tijd nemen om je deelnemer echt te coachen

https://benfit.nl/

LEASING

Voordelen lease voor klanten:

  • Eenvoudige financiële planning door constante maandelijkse lasten
  • Behoud van eigen werkkapitaal en zodanig kredietmogelijkheden voor nieuwe financiële uitdagingen
  • Enkel een kleine aanpassing op de liquiditeit
  • Wisselmogelijkheden van objecten met een korte levensduur, wat wil zeggen altijd de laatste technologie.