Langjarige samenwerking tussen het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg en THP² Europe.

Recent hebben we een uitgebreid THP² gezondheidsanalyse systeem en Health-Portal geïnstalleerd bij het MRC in Doorn.

Nu installeren we wel vaker voor de meest uiteenlopende doelgroepen bij sportmedische centra, onderwijsinstellingen, fitnesscentra, fysiopraktijken en arbodiensten, maar deze levering was voor ons wel een bijzondere.

Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (MRC) staat garant voor uitstekende medisch specialistische revalidatiezorg aan militairen van alle rangen en standen. Met de kennis en ervaring die is opgedaan vanuit de militaire doelgroep helpen ze burgers herstellen, en vice versa. Het MRC zet in op terugkeer naar operationele inzetbaarheid en/of een maximale maatschappelijke participatie. ‘Fit for life’ is hun motto.

THP² Europe is oprecht trots dat we in de ambitieuze revalidatieprocessen bij het MRC ondersteuning kunnen bieden met onze ISO gecertificeerde applicaties.