FysioVitaal

FysioVitaal een product van THP2 Europe B.V. speelt in op recente ontwikkelingen in de gezondheids- en vitaliteitsmarkt. De concurrentie neemt toe en er word steeds meer onderscheidend vermogen gevraagd van de ondernemer. In de branche voor fysiotherapie zien gelukkig ook steeds meer ondernemers in dat de functie van de fysiotherapie praktijk verschuift van overwegend curatief, naar meer preventief van aard. Het FysioVitaal concept maakt het mogelijk uw huidige cliënten doelgericht gericht extra services aan te bieden. Tevens brengt het concept mogelijkheden met zich mee om nieuwe inkomsten te genereren uit bestaande en nieuwe doelgroepen.

Als professional weet u waarschijnlijk dat een gezond en vitaal leven zwaar onder druk staat, o.a. door trends zoals vergrijzing, obesitas en de toename van bewegingsarmoede. Gelukkig groeit het besef dat systematische en adequate gezondheidsbevordering noodzakelijk is. In een recente brief van minister Schippers (VWS) aan de tweede kamer licht zij zelfs toe dat mensen steeds meer willen weten over de eigen gezondheid en dat er een belang bestaat bij het begeleiden van mensen bij het kiezen voor een healthcheck die bij hen past en het omgaan met de mogelijke resultaten. Ook wordt in recente markt analyses van o.a. de Rabobank (Rabobank Cijfers & Trends, 8 maart 2016) bevestigd dat fysiotherapie ondernemers gebaat zijn bij toekomst bestendig ondernemerschap.

Om een antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen biedt FysioVitaal een kwaliteitsconcept aan. Het concept zorgt voor een duurzame, innovatieve en meetbare bijdrage aan toekomstbestendig ondernemerschap met een wetenschappelijke onderbouwing. FysioVitaal levert gevalideerde systemen waarmee een integraal gezondheidsbeeld gemeten kan worden voor individuen en groepen.

Door middel van een vragenanalyse en metingen van de toestand van de belangrijkste onderdelen van het lichaam word een rapportage gegenereerd. Op basis van de rapportage wordt er een uitgebreid advies gegeven voor een vervolgtraject om de gezondheidstoestand te verbeteren, waarvan de resultaten in een later stadium wederom gemeten kunnen worden.

Een objectieve gezondheidsmeting in combinatie met het daaropvolgende begeleidingstraject biedt een unieke kans om bestaande klanten en nieuwe doelgroepen te binden. Dit lijdt tot betere profilering en zorgt tevens voor nieuwe inkomstenbronnen. Met deze unieke dienstverlening kunt u zich regionaal onderscheiden.

Volg andere fysiotherapie ondernemers in het professionaliseren van het gezondheidsaanbod. Kijk voor meer informatie op onze website www.thp2.eu of neem vrijblijvend contact op. FysioVitaal kijkt graag samen met u naar waar voor uw bedrijf kansen liggen en hoe het concept uw omzet kan laten stijgen.

FysioVitaal versterkt de professionaliteit en de kwaliteit van de Fysiotherapiepraktijk. Bovendien biedt FysioVitaal de ondernemer gelegenheid om zich te onderscheiden en nieuwe doelgroepen aan te boren. Tenslotte biedt FysioVitaal de mogelijkheid om samenwerkingsrelaties met andere zorgprofessionals te versterken. Het concept heeft een tweetal speerpunten; Allereerst het testen, meten, monitoren en evalueren van de gezondheid van individuen en groepen. Dit gebeurt aan de hand van (digitale) vragenlijsten en fysieke testen. De vragenlijsten en de testen zijn betrouwbaar en valide. Het tweede speerpunt is gericht op opleiden. Aan professionals die gaan werken met het test- en meetlaboratorium worden naar behoefte opleidingen aangeboden. In de eerste plaats om te leren werken met de apparatuur, maar ook om theorieën en modellen te leren kennen op basis waarvan programma’s worden samengesteld en waarmee voortgangs- en bijstellingsbeslissingen kunnen worden genomen (evidence based werken). Onderwerpen die in de opleidingen aan de orde komen zijn onder meer:

 • Preventieprogramma’s;
 • Gezondheidsscreening;
 • Zelfmanagement;
 • Evidence based werken.

1. Gevalideerde Test- en Meetapparatuur

Alle test- en meetapparatuur werkt volledig geautomatiseerd. Doordat de testpersoon als invloedrijke variabele wordt meegenomen, zijn de testresultaten betrouwbaar en vergelijkbaar. De testen zijn gekoppeld aan de meest recente, nationale en internationale gezondheidsnormen. De klant ziet in één oogopslag waar verbetering mogelijk is aan de hand van het ‘stoplichtmodel’ (zie foto). De fysioprofessional kan vervolgens een advies op maat opstellen, met als doel de individuele gezondheidsstatus te verbeteren.

2. Opleiding en Training

Onderstaand ziet u een weergave van de trainingen die gevolgd kunnen (afname naar behoefte, niet verplicht) worden door alle ondernemers die het FysioVitaal concept afnemen. Naast onderstaande trainingen worden er trainingen aangeboden naar wens van de klant (zoals relatie- en retentiemanagement). Uiteraard kijken we graag samen met u naar waar uw behoefte ligt.

 • Introductie software uitzetten van vragenlijsten+ adviesrapportages+ managen van testen.
 • Introductie hardware reproduceerbaarheid testen en meten+ interpretatie testresultaten.
 • Vitaliteitsadviseur wat is vitaliteit, theoretische modellen, opzet vitaliteitsplan.
 • Hart- en vaatziekten betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg.
 • Overgewicht betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg.
 • COPD betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg.
 • Voeding drie trainingen van basis tot specifieke kennis over voeding.

De klanten kunnen makkelijk en efficiënt hun persoonlijke doelstelling realiseren doordat gezondheidsontwikkelingen continu worden gemonitord. Er vinden minimaal 8 fysieke metingen plaats waardoor elke doelstelling, van krachttoename tot gewichtsafname, kan worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.

Door het kennisniveau van de fysiotherapeut en de wetenschappelijk fundering achter het testen en meten wordt een samenwerking met de andere zorgaanbieders een stuk toegankelijker.