HEALTH AND PERFORMANCE IN DE PRAKTIJK

 

 

MRC Aardenburg

Langjarige samenwerking overeengekomen tussen het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg en THP² Europe. Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (MRC) staat garant voor uitstekende medisch specialistische revalidatiezorg aan militairen van alle rangen en standen. Met de kennis en ervaring die is opgedaan vanuit de militaire doelgroep helpen ze burgers herstellen, en vice versa. Het MRC zet in op terugkeer naar operationele inzetbaarheid en/of een maximale maatschappelijke participatie. ‘Fit for life’ is hun motto.

 

 

 

 

SportQube

Bij SportQube gaan ze voor optimale prestaties van alle sporters. En daarin speelt het Sportmedisch AdviesCentrum een belangrijke rol. Sportartsen, fysiotherapeuten en onderzoekers zorgen er samen voor dat sporters zich fysiek goed ontwikkelen en blessures worden voorkomen. Hoe mooi is dat: de expertise van CWZ Sportgeneeskunde, HAN Seneca en Fysiotherapie Bottendaal samen gebundeld voor complete sportmedische begeleiding: sportmedisch onderzoek, advies, behandeling én begeleiding. THP² verult hierin een belangrijke rol met de gezondheidscreening en verslaglegging van de sporters.

 

 

Bouwmensen

Inmiddels zijn de Bouwmensen vestigingen in Geldermalsen, Zaandam, Hoofddorp, Heerhugowaard, Goes en Leeuwarden met onze THP² Total Health & Performance Labs ingericht. We hebben nog een lange rij “State of the Art” onderzoekslaboratoria te gaan voor de Volandis PAGO en intredekeuringen met een volledige integratie van digitaal afgenomen fysieke- en mentale metingen automatisch verwerkt in een overzichtelijk rapport voor het individu en de organisatie.

 

 

 

 

 

HAN Seneca

SENECA is het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid. Als onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is het de professionele leeromgeving voor studenten op gebied van de (preventieve) gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Bij HAN SENECA staat een integrale benadering van gezondheid centraal. Het THP² multi-use lab wordt ingezet voor gezondheidsscreening in de breedte van schoolkinderen tot speciale eenheden van de Landelijke Politie. Ook is het lab inmiddels een onmisbaar integraal onderdeel gworden van de Sport en Paramedische opleidingen.

 

 

Mobile Health & Performance Lab

Een belangrijk uitgangspunt in de dienstverlening van HAN SENECA aan bedrijven is het verbeteren van de gezondheidssituatie én prestaties van werknemer en bedrijf (Health & Performance). HAN SENECA richt zich hierbij op de gezondheid van het gehele personeel en niet alleen op risicogroepen of mensen die verzuimen. HAN SENECA onderscheidt zich van andere dienstverleners op het gebied van gezondheidsmanagement door het feit dat gezondheid zelf niet als einddoel beschouwd wordt. Het wordt gezien als een middel om tot verbetering van het individuele functioneren van mensen op de werkvloer te komen. Het Mobiele Health & Performance Lab is uitgerust met THP² Apparatuur.

 

 

 

 

 

Fontys PM Hogeschool

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) biedt inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger onderwijs aan waarbij het onderwijs en onderzoek aansluit bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Een inmiddels onmisbaar onderdeel in deze hoogwaarde leeromgeving is het THP² gezondheidsanalyse lab.

 

 

The Health Works Company België

Om een uitstekend beeld te krijgen van de noden en de wensen van ondernemingen gebruikt The Health Works Company THP² voor een grondige vitaliteitscan op maat van het bedrijf en het team. Die scan bestaat uit een fysiek luik en een mentaal luik. Na de testen krijgt elke werknemer een gedetailleerde en individuele rapportage. Het bedrijf krijgt een groepsanalyse, zonder dat de privacy van de werknemers daarbij geschonden wordt. Uit die analyse kan dan worden bepaald op welke pijler er moet worden ingezet om de bevlogenheid van de medewerkers te verhogen.

 

 

 

 

 

Beter Doen Vitaal

Bij Beter Doen bestaat de kracht uit energieke, betrokken professionals en een pool van ervaren, gecertificeerde coaches en trainers Voor de screening van gezondheid bij zowel het individu als de organisatie maken deze professionals gebruik van de THP² gezondheiddsanalyse systemen.

 

 

VitaalLab

Voor zowel bedrijven als individuen, die behoefte hebben aan een gezondheid- of leefstijlcheck, biedt VitaalLab innovatieve diensten en deskundig advies. Met professionals in vaste dienst en jarenlange ervaring met het afnemen van medisch onderzoek en gezondheidsinterventies is Vitaal Lab uitgegroeid tot de toonaangevende organisatie welke zich specialiseert in gezondheidsbevordering binnen bedrijven en voor individuen. VitaalLab onderdeel van van der Valk Vitaal maakt op verschillendde locaties gebruik van THP² gezondheidsanalysesystemen.

 

 

 

 

 

Healthclub Juliën Lienden

Samenwerking in een optimale omgeving creëren waar klanten terecht kunnen met klachten en/of problemen aan het bewegingsapparaat, dat is het uitgangspunt van Healthclub Juliën in samenwerking met Sport Medisch Adviescentrum Rivierenland. Naast dat men een ieder goed wil laten functioneren in het dagelijks leven, is het ook hun specialisme om naar werk (bedrijf) situaties en sportspecifieke klachten en blessures te kijken en hierin naar een goed eindresultaat te werken. Daarbij wordt zowel voor de particuliere fitness deelnemer als voor werknemers van bedrijven al jarenlang de THP² gezondheidsanalyse apparatuur ingezet.

Daarbij wordt zowel voor de particuliere fitness deelnemer als voor werknemers van bedrijven al jarenlang de THP² gezondheidsanalyse apparatuur ingezet.

 

 

KNSU en HANYANG University

THP² het Total Health & Permance Plan is het resultaat van een Nederlandse samenwerking met Zuid-Koreaanse kennispartijen zoals het National Fitness Center (NFC), het nationale gezondheidsonderzoekscentrum van de Koreaanse overheid en KNSU, The Korean National Sports University, HanYang University en Nurytec. Tegenwoordig wordt ook nauw samengewerkt met verschillende Europese onderzoeksinstituten. De foto van deze installatie dateert uit 2005, de set wordt nog dagelijks gebruikt op HanYang University.

 

 

 

 

THP² MORE THAN JUST TESTING