VitalFitness

Het concept heeft een tweetal speerpunten

VitalFitness versterkt de professionaliteit en de kwaliteit van de fitnessbranche. Bovendien biedt VitalFitness de branche gelegenheid om zich te onderscheiden en nieuwe doelgroepen aan te boren. Tenslotte biedt VitalFitness de mogelijkheid om samenwerkingsrelaties met andere zorgprofessionals te versterken.

Het concept heeft een tweetal speerpunten; Allereerst het testen- en meten, monitoren en evalueren van de gezondheid van individuen Dit gebeurt aan de hand van (digitale) vragenlijsten en fysieke testen. De vragenlijsten en de testen zijn betrouwbaar en valide.
Het tweede speerpunt is gericht op opleiden. Aan professionals die gaan werken met het test- en meetlaboratorium worden opleidingen aangeboden. In de eerste plaats om te leren werken met de apparatuur, maar ook om theorien en modellen te leren kennen op basis waarvan programma’s worden samengesteld en waarmee voortgangs- en bijstellingsbeslissingen kunnen worden genomen (evidence based werken).
Onderwerpen die in de opleidingen aan de orde komen zijn onder meer:

 • Preventieprogramma’s;
 • Gezondheidsscreening;
 • Zelfmanagement;
 • Evidence based werken;

1. Gevalideerde Test- en Meetapparatuur

 • Lengte en gewicht
 • Vetpercentage
 • Bloeddruk
 • Longinhoud
 • Balans
 • Sprongkracht
 • Reactiesnelheid
 • Knijpkracht
 • Cholesterol/ glucose

Alle test- en meetapparatuur werkt volledig geautomatiseerd. Doordat de testpersoon als invloedrijke variabele wordt meegenomen, zijn de testresultaten betrouwbaar en vergelijkbaar. De testen zijn gekoppeld aan de meest recente, nationale en internationale gezondheidsnormen. De klant ziet in één oogopslag waar verbetering mogelijk is aan de hand van het ‘stoplichtmodel’ (zie foto). De fitnessprofessional kan vervolgens een trainingsplan op maat opstellen, met als doel de individuele gezondheidsstatus te verbeteren.

2. Opleiding en Training
Onderstaand een weergave van de trainingen die gevolgd dienen te worden door alle deelnemers van VitalFitness. Naast onderstaande trainingen worden er trainingen aangeboden naar wens van de klant (zoals relatie- en retentiemanagement). 

 • Introductie software uitzetten van vragenlijsten+ adviesrapportages+ managen van testen
 • Introductie hardware reproduceerbaarheid testen en meten+ interpretatie testresultaten
 • Vitaliteitsadviseur wat is vitaliteit, theoretische modellen, opzet vitaliteitsplan
 • Hart- en vaatziekten betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • Overgewicht betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • COPD betekenis, risico’s, sporten, begeleiding, verwachtingen 1e lijnszorg
 • Voeding drie trainingen van basis tot specifieke kennis over voeding

De deelnemers kunnen makkelijk en efficiënt hun persoonlijke doelstelling realiseren doordat gezondheidsontwikkelingen continu worden gemonitord. Er vinden minimaal 8 fysieke metingen plaats waardoor elke doelstelling, van krachttoename tot gewichtsafname, kan worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Door het kennisniveau van de fitnessinstructeurs en de wetenschappelijk fundering achter het testen en meten wordt een samenwerking met de 1e lijnszorg een stuk toegankelijker.